8e7212c49e95b7cac519b8e11e32ebcb
特别说明:
  • 根据《环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行)》(HJ633-2012)的要求,实时发布数据由发布系统进行初步审核,所发布小时数据及日数据仅为当天参数值,用于向公众提供健康指引,不直接用于空气质量达标状况的评价。评价空气质量达标状况时,应依据《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中规定进行。
  • 根据《环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行)》(HJ633-2012)的要求,实时发布数据由发布系统进行初步审核,所发布小时数据及日数据仅为当天参数值,用于向公众提供健康指引,不直接用于空气质量达标状况的评价。评价空气质量达标状况时,应依据《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中规定进行。

山西省各地市空气质量(AQI)

  • 小时数据
  • 日数据
       更多>       
序号 地区 AQI指数 首要污染物 级别 时间
1 太原 202 PM2.5 V 2018-12-14 23时
2 大同 190 PM2.5 IV 2018-12-14 23时
3 阳泉 149 PM2.5 III 2018-12-14 23时
4 长治 54 PM10 II 2018-12-14 23时
5 晋城 79 PM10 II 2018-12-14 23时
6 朔州 286 PM10 V 2018-12-14 23时
7 晋中 108 PM2.5 III 2018-12-14 23时
8 运城 109 PM2.5 III 2018-12-14 23时
9 忻州 176 PM2.5 IV 2018-12-14 23时
10 临汾 156 PM2.5 IV 2018-12-14 23时
11 吕梁 166 PM2.5 IV 2018-12-14 23时
序号 地区 AQI指数 首要污染物 级别 时间
1 太原 123 PM10 III 2018-12-13
2 大同 83 PM10 II 2018-12-13
3 阳泉 82 PM2.5 II 2018-12-13
4 长治 80 PM2.5 II 2018-12-13
5 晋城 77 PM10 II 2018-12-13
6 朔州 130 PM10 III 2018-12-13
7 晋中 105 PM2.5 III 2018-12-13
8 运城 138 PM2.5 III 2018-12-13
9 忻州 115 PM2.5 III 2018-12-13
10 临汾 156 PM2.5 IV 2018-12-13
11 吕梁 103 PM2.5 III 2018-12-13
  • 级别 I  
  • 级别 II  
  • 级别 III  
  • 级别 Ⅳ  
  • 级别 V  

山西省各站点空气质量   (2018-12-14 23时)

点位名称所属地市 首要污染物AQI指数 级别PM2.5(μg/m³) PM10(μg/m³)SO2(μg/m³) NO2(μg/m³)CO(mg/m³) O3(μg/m³)

上兰 太原 PM2.5 163 IV 124 165 59 78 2.2 6
尖草坪 太原 PM2.5 204 V 154 275 95 108 2.1 2
金胜 太原 PM2.5 218 V 168 273 92 108 2.2 3
南寨 太原 PM2.5 176 IV 133 228 44 82 2.1 4
桃园 太原 PM2.5 179 IV 135 232 71 111 2.4 10
坞城 太原 PM2.5 119 III 90 184 75 90 1.8 12
小店 太原 PM2.5 173 IV 131 253 79 92 2.5 5
晋源 太原 PM2.5 301 VI 251 412 99 116 2.8 8
巨轮 太原 PM2.5 203 V 153 294 66 107 3.4 4
果树场 大同 PM2.5 139 III 106 131 50 41 2.8 10
云冈宾馆 大同 PM2.5 188 IV 141 258 62 43 3.4 5
大同大学 大同 PM10 132 III 96 214 72 69 3.4 3
安家小村 大同 PM2.5 127 III 96 151 104 76 2.6 2
教育学院 大同 PM2.5 229 V 179 363 218 42 4.5 15
供排水公司 大同 PM2.5 254 V 204 335 165 63 5.3 6
市中心 阳泉 PM2.5 155 IV 118 174 48 90 1.9 8
赛鱼 阳泉 PM2.5 130 III 99 157 38 75 1.8 6
南庄 阳泉 PM2.5 145 III 111 161 47 78 1.7 15
白羊墅 阳泉 PM2.5 178 IV 134 277 68 80 2.7 4
平坦 阳泉 PM2.5 149 III 114 147 60 98 2.2 10
大阳泉 阳泉 PM2.5 144 III 110 111 41 86 1.7 8
清华站 长治 PM10 53 II 32 55 46 32 1.2 40
监测站 长治 PM10 52 II 30 54 45 40 1.8 35
审计局 长治 PM10 52 II 35 53 78 68 1.2 23
长治八中 长治 PM10 63 II 26 75 83 42 1.4 28
德盛苑 长治 PM10 52 II 29 53 51 26 0.7 44
白马寺 晋城 PM10 62 II 38 73 17 46 0.8 36
自来水公司 晋城 PM10 71 II 38 92 39 68 1.3 10
白云商贸 晋城 PM10 114 III 43 177 54 72 0.6 5
市环保局 晋城 PM10 69 II 42 88 28 54 1.1 28
技术学院 晋城 PM10 76 II 45 101 34 65 0.8 20
泽州一中 晋城 PM10 66 II 41 82 19 47 1.7 27
平朔 朔州 PM10 322 VI 182 437 228 64 1.9 6
朔唯 朔州 PM10 235 V 175 374 145 72 2.1 4
区政府 朔州 PM10 310 VI 231 428 240 64 3.2 16
市环保局 朔州 PM2.5 218 V 168 338 227 67 2.2 10
市二中 朔州 PM10 365 VI 141 472 276 83 2.0 20
锦纶小区 晋中 PM2.5 102 III 76 131 98 71 1.8 3
南都小区 晋中 PM2.5 125 III 95 180 68 80 2.1 4
榆次区政府 晋中 PM10 102 III 75 153 70 57 1.9 5
榆次三中 晋中 PM10 105 III 77 160 63 72 1.9 3
运城中学 运城 PM2.5 127 III 96 127 26 42 1.2 51
禹都开发区 运城 PM10 105 III 78 160 28 31 1.0 60
地区技校 运城 PM2.5 117 III 88 146 32 49 1.3 46
空港新区 运城 PM2.5 84 II 62 109 23 40 1.3 48
外滩首府 运城 PM2.5 112 III 84 121 16 31 1.2 56
机引 忻州 PM2.5 223 V 173 277 75 71 2.2 7
开发区 忻州 PM2.5 139 III 106 154 94 68 2.3 14
会展中心 忻州 PM2.5 159 IV 121 160 62 56 2.0 4
临钢医院 临汾 PM2.5 143 III 109 136 88 65 2.3 7
技工学校 临汾 PM2.5 158 IV 120 168 101 73 2.8 11
工商学校 临汾 PM2.5 150 III 115 165 147 79 3.2 4
市委 临汾 PM2.5 145 III 111 167 91 82 2.8 8
尧庙镇 临汾 PM2.5 205 V 155 177 111 64 2.7 8
唐尧大酒店(启用161122) 临汾 PM2.5 139 III 106 157 88 64 2.4 6
环保局 吕梁 PM2.5 210 V 160 212 187 72 2.3 7
自来水公司 吕梁 PM2.5 148 III 113 229 216 75 2.7 5
马茂庄小学 吕梁 PM10 147 III 104 243 148 50 1.7 16
江苏快三人工计划 江苏快三人工计划 江苏快三人工计划 江苏快三人工计划 江苏快三人工计划